Konnen sa k'ap kwit nan KMVM

Konnen sa k'ap fèt epi ki pral fèt nan kad pwojè KMVM lan

17 Oktòb (Octobre) 2019 - Mesaj KMVM Ayiti (Haiti) pou tout Ayisyen (an 4 lang - Kreyòl, Français, English, Español)

17 Oktòb 2019 - Mesaj KMVM pou tout Ayisyen (an 4 lang - Kreyòl, Français, English, Español)

Nan yon mesaj pibliye an 4 lang (Kreyòl, Français, English, Español), KMVM raple enpòtans linyon pou tout Ayisyen Alawonbadè nan batay pou etabli yon nouvo sistèm ki ka pèmèt Ayiti jwenn respè devan lòt nasyon yo. Sistèm Peze souse aktyèl la dwe chanje.

Gade Videyo sa:
KMVM se MOUVMAN POLITIK PA'W LA ki angaje pou li sove AYITI anba mizè pou TOUTAN GENTAN.


Nou konte sou èd ou k'ap li teks sa pou fè lòt moun konnen li. Pataje li ak bouton ki anba a.


KMVM anonse ENSKRIPSYON ouvri

KMVM anonse ENSKRIPSYON ouvri

KMVM ap anonse li ouvri ENSKRIPSYON pou vin Manb AKTIF. Nou ankouraje tout Ayisyen sispann plenyen ak pale anpil. Annou AJI. Dat n'ap plenyen ak pale anpil, ki kote li mennen AYITI? Yon bon fason pou aji se vin mete men ak KMVM nan batay pwofesyonèl pou retire AYITI anba MEDYOKRASI ki lakòz soufrans tout AYISYEN kelke swa kote li ye nan lemond:

Klike sou lyen sa pou ENSKRI lapoula:

KLIKE POU ENSKRI


KMVM se MOUVMAN POLITIK PA'W LA ki angaje pou li sove AYITI anba mizè pou TOUTAN GENTAN.


Nou konte sou èd ou k'ap li teks sa pou fè lòt moun konnen li. Pataje li ak bouton ki anba a.


KMVM ap Redefini sans 18 me ann AYITI

KMVM ap Redefini sans 18 me ann AYITI

KMVM prezante yon lòt direksyon pou Ayiti nan okazyon 18 me 2019 la - Fèt Drapo Ayisyen an: 1) Kondisyon Ayisyen ap viv kounyea
2) Kisa KMVM pote ki pi bon epi ki poko janm fèt depi plis pase 30 lane
3) Ki pwochenn etap KMVM pral franchi

Gade Videyo sa:
KMVM se MOUVMAN POLITIK PA'W LA ki angaje pou li sove AYITI anba mizè pou TOUTAN GENTAN.


Nou konte sou èd ou k'ap li teks sa pou fè lòt moun konnen li. Pataje li ak bouton ki anba a.


KMVM ak KOUKOUJ ap pote limyè sou zafè nouvo pwosesis demann rezidans pèmanan an nan Chili

KMVM ak KOUKOUJ ap pote limyè sou zafè nouvo pwosesis demann rezidans pèmanan an nan Chili

Mèkredi 15 Me 2019 a 8 tè nan Aswè, an dirèk (Live) sou PAJ FESBOUK KMVM lan, ekip KMVM lan ansanm ak envite li KOUKOUJ(?) ap pote limyè sou zafè nouvo pwosesis demann rezidans pèmanan an nan Chili. Anpil Ayisyen poko enfòme epi anpil pral wè jou bare yo akòz afè Sètifika Bòn Vi e Mès ki dwe sòti Ayiti Chili egzije a kounyea anvan ou aplike. Pa rate okazyon sa si ou genyen yon pwòch ou ki Chili pou fè li ale LIKE Paj Fesbouk(?) KMVM lan pou li konnen lè nou branche.

Al Regade Videyo sa epi pare kesyon ou pou lè nou live:
KMVM se MOUVMAN POLITIK PA'W LA ki angaje pou li sove AYITI anba mizè pou TOUTAN GENTAN.


Nou konte sou èd ou k'ap li teks sa pou fè lòt moun konnen li. Pataje li ak bouton ki anba a.


CUAP / 8èm Pati a - 5 Avril

Sòti a pou 5 Avril 2019

Ekip KMVM lan ap mete dènye touch sou 8èm pati CUAP la ki rele "Apèl pou tout AYISYEN" - KMVM pral revele sa li genyen nan djakout POLITIK li. Lè ou fin li li w'ap deja wè Klè wout MERITOKRASI a TRASE. Yon sèl bagay w'ap genyen pou w fè se reponn ak apèl la depi ou VLE AYITI geri ANFEN anba maladi MEDYOKRASI a.


KMVM angaje pou li trase wout Meritokrasi a ki pral geri pou TOUTAN GENTAN maladi Medyokrasi a k'ap manje pèp Ayisyen an, ki inosan. Sa li fè l'ap peye, pèsonn pa konnen.

Nou konte sou èd ou k'ap li teks sa pou fè lòt moun konnen li. Pataje li.


ANN PALE DE KMVM / 19 Mas 2019 a 8 PM (Lè Ayiti)

ANN PALE DE KMVM / 19 Mas 2019 a 8 PM (Lè Ayiti)

Pou yon 2èm fwa, Ekip KMVM lan lanse yon lòt 2 èd tan pòt louvri pou tout Ayisyen vin Poze Kesyon sou KMVM dapre sa yo li oubyen tande sou li deja.

Etandone KMVM pa tolere dezòd, men kòman evènman an pral dewoule:

1) N'ap mande pou chak moun itilize kòmantè rezo LIKIN (LinkedIn) la, w'ap jwenn li anba afich piblisite a. Entèvenan an ap reponn chak kesyon. Konsa lòt moun ap ka reli yo epi enfòme tèt yo. Klike sou lyen sa pou ale sou paj kote evènman pral dewoule a: Mennen'm sou LinkedIn
2) Evènman an ap dire 2 èd tan, si tout kesyon yo pa gentan reponn nan tan sa, KMVM ap reponn apre evènman an. Tout kesyon ap jwenn repons.
3) KMVM ap ankouraje tout Ayisyen ki enterese ak evènman an pou'l li anvan evènman an omwen 3 pati nan seri CUAP la sou sit entènèt sa. Konsa l'ap genyen anpil kesyon pou li poze. Nou vle moman sa dedye pou reponn dout yon Ayisyen ka genyen sou ekip KMVM lan sitou lè li fin pèdi lespwa ak Fo Pwomès anpil Fo Ayisyen bay. Sa fè tout Ayisyen koupe kout je sou Politisyen Ayisyen. M'ap tou pwofite di ou Ayiti pa genyen Politik ankò, kidonk pa genyen Politisyen ankò. Sonje mande plis eksplikasyon nan evènman an.


KMVM angaje pou li trase wout Meritokrasi a ki pral geri pou TOUTAN GENTAN maladi Medyokrasi a k'ap manje pèp Ayisyen an, ki inosan. Sa li fè l'ap peye, pèsonn pa konnen.

Nou konte sou èd ou k'ap li teks sa pou fè lòt moun konnen li. Pataje li.


ANN PALE DE KMVM / 19 Fev 2019 a 8 PM (Lè Ayiti)

ANN PALE DE KMVM / 19 Fev 2019 a 8 PM (Lè Ayiti)

Ekip KMVM lan lanse yon 2 èd tan pòt louvri pou tout Ayisyen vin Poze Kesyon sou KMVM dapre sa yo li oubyen tande sou li deja.

Etandone KMVM pa tolere dezòd, men kòman evènman an pral dewoule:

1) N'ap mande pou chak moun itilize kòmantè fesbouk la, w'ap jwenn li anba afich piblisite a. Entèvenan an ap reponn chak kesyon. Konsa lòt moun ap ka reli yo epi enfòme tèt yo. Klike sou lyen sa pou ale sou paj kote evènman pral dewoule a: Mennen'm sou FESBOUK
2) Evènman an ap dire 2 èd tan, si tout kesyon yo pa gentan reponn nan tan sa, KMVM ap reponn apre evènman an. Tout kesyon ap jwenn repons.
3) KMVM ap ankouraje tout Ayisyen ki enterese ak evènman an pou'l li anvan evènman an omwen 3 pati nan seri CUAP la sou sit entènèt sa. Konsa l'ap genyen anpil kesyon pou li poze. Nou vle moman sa dedye pou reponn dout yon Ayisyen ka genyen sou ekip KMVM lan sitou lè li fin pèdi lespwa ak Fo Pwomès anpil Fo Ayisyen bay. Sa fè tout Ayisyen koupe kout je sou Politisyen Ayisyen. M'ap tou pwofite di ou Ayiti pa genyen Politik ankò, kidonk pa genyen Politisyen ankò. Sonje mande plis eksplikasyon nan evènman an.


KMVM angaje pou li trase wout Meritokrasi a ki pral geri pou TOUTAN GENTAN maladi Medyokrasi a k'ap manje pèp Ayisyen an, ki inosan. Sa li fè l'ap peye, pèsonn pa konnen.

Nou konte sou èd ou k'ap li teks sa pou fè lòt moun konnen li. Pataje li.


CUAP / 7èm Pati a - 31 Jan.

Sòti a pou 31 Janvye 2019

Ekip KMVM lan ap mete dènye touch sou 7èm pati CUAP la ki rele "Chili, yon atou mwen pran" - Se pati anpil moun ap tann pou yo konprann poukisa se Chili Otè a chwazi ak plis detay.


KMVM angaje pou li trase wout Meritokrasi a ki pral geri pou TOUTAN GENTAN maladi Medyokrasi a k'ap manje pèp Ayisyen an, ki inosan. Sa li fè l'ap peye, pèsonn pa konnen.

Nou konte sou èd ou k'ap li teks sa pou fè lòt moun konnen li. Pataje li.


Sòti a pou 31 Desanm 2018

Ekip KMVM lan ap mete dènye touch sou 6èm pati CUAP la. Nou pral aprann kòman Ayiti BLOKE yon jèn ki vle avanse. KMVM ap pote solisyon pou BARYÈ sa yo..

KMVM angaje pou li trase wout Meritokrasi a ki pral geri pou TOUTAN GENTAN maladi Medyokrasi a k'ap manje pèp Ayisyen an, ki inosan. Sa li fè l'ap peye, pèsonn pa konnen.

Nou konte sou èd ou k'ap li teks sa pou fè lòt moun konnen li. Pataje li.


CUAP / 5èm Pati a - 30 Nov.

Sòti a pou 30 Novanm 2018

Ekip KMVM lan ap mete dènye touch sou 5èm pati CUAP la. Anpil bagay itil pataje pou ou menm jenn fi ak jenn gason k'ap lite Ayiti epi ki bezwen konsèy ki pou ede ou pran bon desizyon.

KMVM angaje pou li trase wout Meritokrasi a ki pral geri pou TOUTAN GENTAN maladi Medyokrasi a k'ap manje pèp Ayisyen an, ki inosan. Sa li fè l'ap peye, pèsonn pa konnen.

Nou konte sou èd ou k'ap li teks sa pou fè lòt moun konnen li. Pataje li.


Diksyonè Kreyòl-Français

KREYÒL la se lang ofisyèl tout Ayisyen pale epi konprann. Se li ki pral ede KMVM fè Ayiti yon Nasyon.

KMVM deside bay Kreyòl la yon plas espesyal nan trase wout pou Meritokrasi a boujonnen Ayiti.
Vizite Sit Diksyonè a


Nou konte sou èd ou k'ap li teks sa pou fè lòt moun konnen li. Pataje li.