Byenvini sou KMVM - Mouvman Politik Pa'w la

KMVM ?

Konnen KMVM vit ak VIDEYO sa yo: Klike
Konnen sa ki motive mouvman KMVM lan, li 8 pati CUAP yo Klike
KLIKE POU ENSKRI

1e Pati a - Mèt Afè a

N'ap aprann nan ki jenerasyon mèt afè a sòti epi ki jan de timoun li te ye.
Klike pou li'l

2èm Pati a - Jan Kolo, Peyizan an

Jan Kolo ap montre kòman lavi nan andeyò pemèt yon ayisyen grandi ak rive jwenn matirite.
Klike pou li'l

3èm Pati a - Tèt Dwat Pou Pòtoprens

Rodrigue Osirus antre Pòtoprens kote li pral fè fas ak reyalite tout jèn Ayisyen pase. L'ap montre kòman li te sòti nan difikilte yo.
Klike pou li'l

7èm Pati a - Chili, yon atou mwen pran

Otè a pral eksplike poukisa se Tchile (Chili) li chwazi pou ale prepare wout pou Meritokrasi a. L'ap tou pwofite pale sou kòman patriyòt nou yo ap degaje yo.
Klike pou li'l

Sou Rezo Sosyal Twitè KMVM

4èm Pati a - Don Curt nan Kiba

Otè a ap montre kòman Kiba pral jwe yon gwo wòl nan fòmasyon pwofesyonèl li epi kòman li ouvri lòt pòt pou li nan lemond antye.
Klike pou li'l

5èm Pati a - Ayiti mwen vle

Apre li fin byen fòme tèt li nan peyi Kiba. Otè a ap montre kòman li te sòti nan yon sitiyasyon tout jèn Ayisyen ki fini inivèsite nan Ayiti pase.
Klike pou li'l

6èm Pati a - Mwen te pale w

Apre Rodrigue fin pase etap ki se jwenn yon djòb Ayiti, li pral fè fas ak yon lòt difikilte ki se lè yon jèn Ayisyen pèdi djòb li epi ki deside fè Biznis Ayiti.
Klike pou li'l

8èm Pati a - Apèl pou tout Ayisyen

Otè a itilize vwa li pou li lanse apèl KMVM pou tout plis pase 4 Milyon Ayisyen ki nan dyaspora a epi tout Ayisyen k'ap viv ann Ayiti pou nou Abiye an KMVM. L'ap tou eksplike poukisa KMVM se blouz nou li dwe ye.
Klike pou li'l

Sou Rezo Sosyal Fesbouk KMVM

Opinyon Zanmi CUAP yo

 • Map swiv ou deprè, ou se yon modèl pami tout jèn. Mwen swete rèv ou an devni reyalite e lèsa jenès la a gen lidè k'ap panse pou yo. Kenbe la pa lage zanmi'm..

 • Kenbe la! Se te yon plezi poum te kwaze'w nan youn nan moman nan vi'w.

 • Mèsi brother pou enfòmasyon enstriktif sa yo.

 • M'ap aprann anpil bagay toujou Pròf. Kòm se toujou konsa avè'w.

 • Monchè genyen anpil leson ki montre kouraj ak detèminasyon'w. Bravo brother pa'm n'ap kenbe epi fè wout la ansanm.

 • YAH vivan, e istwa peyizan ou a ap yon pasaj etwat pou tout jèn k'ap swiv ou, qui peut tout c'est Elohim.

 • Jan Kolo, se non pèsonaj fiktif, Osirus k'ap pale a. Mwen li seri a. Se vrèman ekselan. Avanse san kanpe ak lafwa.

 • J'apprecie beaucoup. .ECPAP...de moi.. Kompliman. (rirrrerrrrreeee).

 • Respè Jean Kolo - kenbe la. Lycée Toussaint,rèd.

 • M pa janm regrèt mwen te kontre'w nan pakou business mwen ak Digicel Business, ou trè pozitif e'w gen anpil potansyèl.

 • Tu l'avais annoncé et oui ton blog est bien présent. Je préfère m'abstenir de faire des commentaires, attendant la suite au prochain numéro pour comprendre ...